Երևան, Կենտրոնական երկաթուղային կայարան

Հասցե

Sasuntsi Davit Sq.
Yerevan
Armenia

Մեկնումներ

6:45
Տրոլեյբուս 3Yerevan Avan, Sayat-Nova
6:45
Տրոլեյբուս 3Yerevan Avan, Sayat-Nova
6:55
Տրոլեյբուս 3Yerevan Avan, Sayat-Nova
6:57
Տրոլեյբուս 2Yerevan Charbakh Town Centre
6:57
Տրոլեյբուս 2Yerevan Charbakh Town Centre
6:59
Տրոլեյբուս 3Yerevan Avan, Sayat-Nova
7:00
Ավտոբուս 22Yerevan Nor Nork 9
7:00
Ավտոբուս 22Yerevan Nor Nork 9
7:03
Ավտոբուս 18Yerevan Silikyan 10th St
7:03
Ավտոբուս 18Yerevan Silikyan 10th St